Danlasers fokus på bæredygtig drift og de 17 Verdensmål

Erhvervslivet har en central rolle i teksterne til FN’s 17 Verdensmål og 169 delmål – og vi vil gøre, hvad vi kan for, at Danlaser også bidrager til at gøre en forskel, samtidig med at vi tager det nødvendige hensyn til vores forretningsmodel. Vi har lang vej endnu, men sætter hér fokus på 3 udvalgte Verdensmål, hvor vi er godt på vej. Det er målsætningerne 3, 4 og 8 omkring grundlæggende sundhed og trivsel, uddannelse, jobs og økonomisk vækst. Vi arbejder hårdt på at inddrage flere Verdensmål i hele vores værdikæde, så vi kan være med til at udvikle en mere bæredygtig tilgang til vores virksomhedsdrift.

Sådan arbejder vi med Verdensmålene nu:

3.8: Giv alle adgang til lægehjælp.

På Danlaser giver vi alle medarbejdere 2 timers fri med løn til lægebesøg.

3.9: Reducér sygdom og dødsfald på grund af kemikalier og forurening.

Danlaser har et kemikaliestyrings-program, der sikrer at vi altid har adgang til opdaterede sikkerhedsdatablade for de kemikalier, der anvendes i produktion. Dermed har vi altid nyeste viden ift. værnemidler og håndtering af denne kemi, både ved brug, afskaffelse og uheld.

4.4: Øg antallet af mennesker, der kan forsørge sig selv.

Vi har en aktiv dialog med kommunen ift. at hjælpe borgere med særlige behov i aktivering eller arbejde, i det omfang vi kan stille de rigtige tilbud til rådighed. På den måde får Danlaser dækket nødvendige opgaver, og vi bidrager samtidig med at højne livskvaliteten for borgere med behov for ekstra hjælp til at komme ind eller tilbage på arbejdsmarkedet.

8.4: Brug ressourcer effektivt i forbrug og produktion.

Vi stræber altid efter at udnytte vores råvarer bedst muligt. Samtidig arbejder vi for at minimere virksomhedens energiforbrug, som sker ved f.eks. at skrue ned for temperaturen i weekender og ferier, hvor der ikke er folk på arbejde – og ved at sørge for at maskineri løbende bliver vedligeholdt eller udskiftet, hvis det er nødvendigt. Det er både en fordel for vores konkurrencedygtighed, og i forhold til energieffektivitet og CO2-udledning fra den store maskinpark, som driver vores produktion.

8.6: Hjælp unge i arbejde, uddannelse og praktik.

Danlaser tager det sociale ansvar alvorligt ift. at hjælpe unge i uddannelse, og dermed sikre fremtidens arbejdskraft inden for industrien. Over 10% af vores medarbejderstab er enten alm. lærlinge eller i voksenlære, og derudover har vi også medarbejdere med særlige behov som er ansat med hjælp fra kommunen.

Det hér arbejder vi hen imod:

Vi vil gerne være endnu bedre, og de 17 Verdensmål er en stor hjælp i forhold til at strukturere og få hjælp til opgaven. Verdensmålene 7, 9 og 12 er i øjeblikket vores primære fokus for udvikling. Her er f.eks. energikilder og infrastruktur blandt de emner, vi har oppe at vende. Vi lader os inspirere i branchen, og kigger også udad for at finde inspiration til, hvor vi kan flytte os.

Del nyheden
KONTAKT

Klar til at komme videre?

- Ring eller skriv. Du er også velkommen til at komme forbi med dit oplæg, tegning eller idé.

TAG EN SNAK MED OS
x

Kan vi hjælpe dig med din næste opgave?

Vi giver dig gerne et 100% uforpligtende tilbud på din næste opgave. Skriv dine kontaktoplysninger nedenfor og vi kontakter dig inden for senest 24 timer indenfor alle hverdage.

Tak for din henvendelse!

Vi kontakter dig hurtigst muligt vedr. din henvendelse.

LUK VINDUET

Tak for din henvendelse!

Vi kontakter dig hurtigst muligt vedr. din henvendelse.

LUK VINDUET